GOLVVÄRME

  • Elektriker & Elföretag Kungsbacka
  • Elektriker & Elföretag Kungsbacka
  • Elektriker & Elföretag Kungsbacka
  • Elektriker & Elföretag Kungsbacka
  • Elektriker Göteborg & Alingsås
  • Elektriker & Elföretag Kungsbacka
  • Elektriker & Elföretag Kungsbacka
Elektriker & Elföretag Kungsbacka

Utan att överdriva så är vi det elföretag i Göteborg som lägger flest? golvvärmeslingor och som dessutom lämnar efter sig en golvvärmeanläggning som inte bara fungerar som den skall utan vi är därtill bäst på dokumentation…

Skämt och sido, vi lägger mycket slingor, både kabel för ingjutning/inspackling samt T2 Reflecta med spårade skivor där man direkt ovanpå kan lägga golvmaterial (klinker, parkett etc).

Vi kan därtill lämna 20 års totalgaranti på golvvärme då vi är certifierade av Pentair (tidigare Tyco Thermal Controls/Thorin & Thorin). Som kund får du en golvvärmekabel som är uppmätt före förläggning, efter förläggning samt efter ingjutning. Du får dessutom ett ifyllt protokoll på detta samt fotodokumentation och en kopia på registreringen vilken ger dig den unika 20 åriga totalgaranti som bara kan erbjudas av certifierade installatörer.

Ebeco

Förutom att vi jobbar med T2 så arbetar vi aktivt även med ebeco. När vi pratar om ebeco är det mest deras standard slingor vi förlägger och dokumenterar.

Dokumentation

Vad är det då vi menar med dokumentation?

Själva installationen och mätningar sker i olika moment

  • Mätning av slingan innan arbetat påbörjas – mätning & värden noteras i våran egenkontroll
  • Förläggning av slingan – mätning & värden noteras i våran egenkontroll & kort tas på installationen
  • Inkoppling av slingan – mätning & värden noteras och sparas hos oss.