Entrematic

Entrematic

Som Industrielektriker Göteborg byggde vi en ny in- och utlastningslokal för Entrematic i Torslanda.

Projekt: Entrematic – nybyggnation av industrilokal. 

I huvudsak handlade det om att förse lokalen med ljus, ett antal vägguttag, nödljus, brandlarm samt ett kontorsutrymme.

Vi var med från projektering till färdigställande.

Industrielektriker Göteborg

Det finns flera saker man skall tänka på när man skall bygga en ny lokal där det skall vara stora maskiner.

  • Vad är den totala effekten på maskinerna?
  • Vad är den totala effekten på belysningen?
  • Är det krav på brandlarm?
  • Skall lokalen ha ett inbrottslarm?
  • Storleken på huvudmatningen och plats för inkoppling
  • Styrsystem som t.ex: ventilation, värme & kyla, belysning
J2 Elteknik AB

När det kommer till konstruktion behöver man även ha i åtanke om man skall sätta linor för belysningen. Att det kommer en stor påverkan i form av kraft från linan mot vägg. Vanligtvis på är det relativt tunn plåt som vägg och man behöver antigen stärka infäst punkt eller placera ut en avlastande plåtbit för att lägga kraften över större yta. Detta bör man ha i åtanke vid projekteringen.

Elritning

Vi utför även CAD ritningar på våra projekt som vi är med och projekterar i. För att bestämma hur anläggningen skall se ut innan den är påbörjad. Det sparar både tid och pengar i slutänden då allting är redan bestämt gällande effekter och styrsystem.

Att anlita oss som Industrielektriker är att anlita ett företag med yrkesstolthet och engagemang. Vi hoppas på kunna bli din industrielektriker och samarbetspartner. Vi har goda referenser och kommer gärna ut på plats för att gå igenom din anläggning eller nybyggnation.

Kabelberäkning

Beroende på hur er befintliga eller nya anläggning ser ut behöver man kalkylera på hur dom större kablarna kommer förläggas. Allt för att säkerställa att drift är garanterad samt säkerheten. Om man drar en kabel en lång sträcka som vi gör som Industrielektriker Göteborg behöver man ha i åtanke att kabel är som svagast vid det sämsta stället. Det kan vara att det ligger många kablar på samma ställe och omgivningstemperaturen är högre som t.ex: i ett ventilations- eller maskinrum.

Låt oss komma och titta på det för den bästa lösningen. Kontakta oss.

Elinstallation

Industrielektriker Göteborg