Våra värderingar

Vad är J2 Elteknik AB? Det enkla svaret är att vi är våra värderingar. Alla som jobbar på företaget är förankrade i vad det är vi står för. Det betyder att varje enskild individ behöver stå bakom och förstå innebörden i dess betydelse.

  1. Ta hand om varandra
  2. Ta hand om våra kunder.
  3. Ärlighet
  4. Yrkesstolthet
  5. Prestigelöst
  6. Ansvar
  7. Kul på jobbet

Vi skall även ta tillfället i akt att förklara ytterligare vad det är vi menar med vår värderingslista.

Ta hand om varandra

För att skapa en positiv kultur så behövs det många olika saker. Att inte känna sig ensam om man har en tuff period eller en utmanande arbetsplats. Vi hjälper varandra och var man än befinner sig så vet man att kollegorna finns där som stöttepelare. Vi alla är människor och det betyder att det finns lättare och svårare perioder i livet. Tillsammans klarar vi vad som helst.

Ta hand om våra kunder

Det skall inte vara några tomma ord att vi skall ta hand om våra kunder. Vi ansvarar över våra kunders ekonomi och det är inget vi skall ta med lätthet. Smarta val och en öppen kommunikation skall vi skapa grymma lösningar som består . Det är det vi anser med att ta hand om våra kunder.

Ärlighet

Högt i tak betyder att man skall känna sig bekväm med att man kan prata med sin kollegor om allt. Det betyder även att man på ett positivt sätt skall kunna säga var vi behöver göra förbättringar för att bli ännu bättre. Vi skall inte vara rädda för att kommunicera med varandra. Genom vår ärlighet skall vi skapa en trygghet hos våra kunder. Man skall känna att vi är en samarbetspartner att räkna med i alla lägen.

Yrkesstolthet

Det vi skapar på arbetsplatsen är något vi skall vara stolta över. Vi skall bygga anläggningar som består och men även funktioner som våra kunder är ute efter. Det är faktiskt så enkelt att man skall kunna sätta sig i soffan hemma och känna att man kan vara stolt över det man själv gör men även det företaget gör. Detta är ytterligare en av de starka faktorerna som skall göra att våra kunder är trygga med att anlita oss.

Prestigelöst

Jag har ett problem som jag borde kunna lösa själv men har glömt av lösningen. Hur skall jag göra? Detta exempel är det som definierar vad vi menar. Man får aldrig låta sin prestige stå i vägen från att utföra ett bra jobb. Dels skall den som då ringer agera prestigelöst men även den som svarar i telefonen. Vi skall arbeta tillsammans och ta hand om varandra och våra kunder.

Ansvar

Som företag tar vi ansvar för det vi utför och det skall våra kunder veta. Att om något fel inträffar så försöker vi inte undvika saker som vi ansvarar över. Vi alla är ledande montörer och vi tar ansvar dels för vad du själv gör men även vad din kollega gör. Vår ansvarshantering handlar om att göra det enkelt för oss själva men även våra kunder. Det skall vara en person som hanterar t.ex inköp, kommunikation för att göra det enkelt för alla. Det handlar inte enbart internt utan även om reklamationsfrågor eller extra arbete.

Kul på jobbet

Vad är det som motiverar oss att göra allting som vi gör? Vad är vår motivationskälla att eftersträva att vara Sveriges bästa elföretag? Det är att ha skoj på jobbet. Att ha skoj med sina kollegor och kunna skratta ihop. Det finns projekt som är värre än andra men tillsammans skapar vi den arbetsplatsen som är J2 Elteknik. Kroka arm med sina kollegor och köra så det ryker. Det skall vara skoj att uppnå resultat tillsammans.

Vi är.. Vi är.. Vi är J2 Elteknik AB