Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare

 

Jordfelsbrytare, en effektiv livförsäkring

Att installera en jordfelsbrytare kan rädda liv. Varje år händer ett flertal elolyckor där människor skadas eller avlider till följd av de skador som strömgenomgång orsakar på inre organ och vävnader. Vi rekommenderar starkt att man skall installera en Jordfelsbrytare i sin bostad eller arbetsplats.

Dessa kan ofta förhindras genom att installera en jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren anses förhindra 9 av 10 elolyckor med dödlig utgång.

Jordfelsbrytaren är en billig och smått genialisk uppfinning. Kort sagt mäter den strömmen som går in i en byggnad med den strömmen som går ut i huset eller lägenheten. Går strömmen fel väg och läcker över till jord bryter jordfelsbrytaren inom några hundradels sekunder innan någon skadlig ström uppstår.

Om du får ström igenom kroppen

Anta att du kommer i kontakt med någon strömförande del och tar i något jordat. Till exempel en diskbänk, vattenrör eller en hushållsapparat som är ansluten till ett jordat vägguttag. Du får då ström genom kroppen som går tillbaka till elcentralen via jord vilket inte är normalt.

En jordfelsbrytare är även ett skydd mot brand då den bryter strömmen om till exempel en läckström uppstår, en läckström som ger upphov till värme och i värsta fall brand.

Vanlig missuppfattning

En vanlig missuppfattning är att säkringar skyddar, det är i huvudsak felaktigt. En säkring har två funktioner, skydd mot överlast och skydd mot kortslutning. I båda fallen fungerar säkringen som ett skydd för ledarna, att dessa inte skall överhettas så att isoleringen runt kabeln skadas.

Det krävs höga strömmar för att en säkring skall lösa ut och det räcker således inte med de små strömmarna som uppstår om strömmen går genom en människokropp. Ett argument man ibland kan höra är att jordfelsbrytaren löser ut i tid och otid. Detta kan ju förvisso vara sant men då har man ett eller flera fel i anläggningen och bör kontakta en elektriker för felsökning.

En vanlig fråga vi får är om man kan lägga kylen och frysen utanför jordfelsbrytaren. Så att inte maten förstörs om jordfelsbrytaren skulle bryta när man är på semester. Det kan man göra men för att säkerställa att allt är skyddat kan man istället lägga kylen och frysen på en egen jordfelsbrytare. Notera att möjligheten att lägga någon last utanför jordfelsbrytarskyddet bara gäller vid komplettering. Vid nybyggnation måste hela anläggningen skyddas.

Att installera en jordfelsbrytare tar i de flesta fall inte speciellt lång tid, kontakta oss gärna för kostnadsfri rådgivning och prisuppgift »