Miljöpolicy

Miljöpolicy

J2 Elteknik AB jobbar ständigt med förbättring och effektivisering av vårt miljöarbete. Vi källsorter vårt avfall och ser till att detta hamnar i rätt kärl på närmsta återvinningscentral. För mindre servicearbeten tar vi vara på avfallet i våra servicebilar och lämnar detta i avsedda kärl på vårt lager.

J2 Elteknik följer gällande miljölagstiftningar och beräknas vara miljödiplomerade under hösten 2012. Vår personal är införstådd i vår strävan för en hållbar utveckling och tillsammans hjälps vi åt för att minska vår miljöpåverkan. Att åka en bil istället för två är något vi aktivt jobbar med.

Kontoret

Vi har aktivt valt att byta ut våra bläck skrivare till laser, alla våra sladdställ innehar en av/på knapp. Vi försöker i möjligaste mån att faktura över mejl, även inkommande fakturor till oss sköts via EDI.

Då vi är ett serviceföretag är bilkörning nödvändigt men vi försöker att minimera vårt bilkörande och samåker då detta är möjligt.

J2 Eltekniks bilförare skall också genom sitt sätt att köra bil minimera de utsläpp som finns genom att planera sin körning.

Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet och försöker i så stor grad detta är möjligt påverka våra kunder att välja produkter som är mer miljöanpassade med tanke på till exempel energiförbrukning och livslängd.

I takt med utvecklingen har vi för avsikt att följa de rekommendationer och krav som finns samt att så snabbt det är möjligt efterleva nya råd.

Vi är ett servicebolag som jobbar omkring behöver vi även ta det ett steg längre för att planera våra inköp. Vi skall aktivt försöka att planera och köpa ut material innan arbetet så vi kan minimera våra körningar till grossisten.