Kraft

Ledningsberäkning

Vi drar fram den kraften du behöver oavsett om det gäller ett hus eller en större industri.

Vi utför ledningsberäkningar för att säkerställa att utlösningsvillkor och belastningsvillkor uppfylls med hjälp av datoriserade program enligt svensk standard SS 424 14 04, 424 14 06 samt 424 14 24.

I en anläggning vi byggt löser skydden ut innan någon person eller egendom skadas. Du får efter projektering ut ledningslistor som visar på beräkningar samt korrektionsfaktorer.

Efter att arbetet är klart utför vi även en installationsprovning enligt svensk standard SS 436 40 00 och du får ut provningsprotokoll där det då bland annat säkerställs att de beräkningar som gjorts var korrekta.

Kontakta oss

 

Kraft

Kraft installation

Som elinstallatörer så utför vi kraft installationer av maskiner löpande hela tiden.

Vad vi menar med kraft installation är matningar som överstiger 16 ampere. Det som installeras är väldigt olikt och det är vad som efterfrågas av våra kunder.

Det som vi installerar som installerar inom segmentet kraft är följande:

  • Motorer
  • Frekvensomriktare
  • Ventilationsaggregat
  • Matningar till centraler
  • Elbil laddning
  • Kök & Tvätt maskiner
  • Med mera
Industrielektriker